Wymagany jest FlashPlayer

Get Adobe Flash player

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Zapewnia ono ochronę osobom trzecim, którym posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządzi nim szkodę.

AC

Dobrowolne ubezpieczenie mienia (pojazdu). W zależności od zakresu ubezpieczenia zapewnia ono ochronę posiadacza pojazdu na wypadek szkód powstałych w jego pojeździe, np.: w wyniku stłuczki, kradzieży.

NNW komunikacyjne

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

Assistance komunikacyjne

Dotyczy kosztów świadczenia pomocy drogowej, jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w niektórych Towarzystwach warianty podstawowe są bezpłatnie dodawane do ubezpieczenia OC czy AC. Za warianty rozszerzone, trzeba z reguły dopłacić.

Pakiety komunikacyjne

Komplet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance.
W niektórych firmach sprzedawane z dodatkowym ubezpieczeniem majątkowym, np.: z ubezpieczeniem mieszkania.